Kd: ”En förskola i utveckling”

Sedan januari 2015 har Örebro kommun en renodlad Förskolenämnd. Förskolan, med sina drygt 130 förskolor och ca 7000 barn i verksamheten, förtjänar verkligen sitt eget forum och...