Chans att påverka länets kultur

Kulturplan

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny kulturplan för Örebro län. Den nya kulturplanen börjar gälla 2016.

Den nuvarande kulturplanen var från början tänkt att gälla till slutet av detta år, men har förlängts med ytterligare ett år. ”Kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebros arbete inom samverkansmodellen. Regionen initierar och driver utvecklingsarbete med kulturplanen som utgångspunkt samt ansvarar för genomförande, uppföljning och utvärdering av planen. För att uppnå kulturplanens mål krävs ett arbetssätt som skapar delaktighet, samverkan och hållbara arbetsformer”, skriver Region Örebro i en information om kulturplanen.

,