Fler vill sälja mat mobilt

Det finns ett ökande intresse för så kallade food trucks i Örebro. – Det känns spännande och skulle kunna vara väldigt positivt till exempel för ytterområden där det finns många arbetsplatser men inga restauranger, säger Helena Aronsson på Miljökontoret i en kommentar från kommunen.

Food trucks en ombyggd husbil eller buss där man kan sälja mat. Den som vill serverar mat från ett fordon måste uppfylla samma krav för livsmedelshantering som vanlig restaurangverksamhet. Även Miljökontorets tillsyn är densamma.

I dagsläget får man bara ställa upp en food truck på privat mark med fastighetsägarens tillåtelse.

– Vi arbetar just nu med att se över regelverket för att kunna erbjuda platser för food trucks även på kommunal mark. En knäckfråga är att hitta lämpliga platser i city, så de inte stoppar upp trafiken eller äventyrar trafiksäkerheten för kunderna, säger Magnus Eriksson, enhetschef på Park och gata.

,