Utreder ny sträckning för godstrafiken

godståg2
Nu utreds det hur ett godstågsspår skulle kunna dras utanför Örebros stadskärna. Utredningen görs av det norska konsultföretaget Norsk Bane. Arbetet är en del i planerna för snabbtåg mellan Stockholm och Oslo.

– Vi vill på sikt få bort godstrafiken genom centrala Örebro för att minska buller och få till mer effektiv kollektivtrafik på spår. Vi tror att det kan ge flera vinster om vi samordnar den flytten med en ny tågsträckning mellan Oslo-Stockholm som skulle gå via Örebro, säger Björn Sundin ordförande för styrgruppen ”Oslo – Stockholm 2:55” och kommunalråd Örebro.

Projektet är ett samarbete mellan Örebro kommun, Region Örebro län, Region Värmland och Karlstad kommun.

– Den korta restiden innebär att pendling mellan viktiga tillväxtregioner blir lättare. Det ska bli möjligt att dagspendla mellan fler orter och gå snabbare där det redan idag är möjligt, exempelvis skulle det ta drygt en timme till Stockholm från Örebro. För företag innebär det att tillgången till viktiga marknader förbättras. Det blir säkrare godstransporter och smidigare affärsmöten. Dessutom kan vi minska behovet av att använda flyg eller bil vilket är en vinst för miljön, säger Björn Sundin.

,