Nu ska hälsan kollas

Nyligen fick 3 700 personer i Örebro län ett brev med frågor från länsstyrelsen. Det gällde frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. Syftet är att tar reda på hur miljön påverkar vår hälsa, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan.

– Resultatet från undersökningen kan vi ha nytta av i flera år framöver. Och ju fler svar vi får desto fler slutsatser kan vi dra av resultaten. Därför är det viktigt att du som är utvald och får enkäten i brevlådan svarar på den, säger Katja Hagström, avdelningschef på Arbets- och miljömedicin på USÖ.

Undersökningen görs av Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. I Örebro län har Länsstyrelsen, Region Örebro och Hallsbergs kommun gått samman för att bekosta en utökad undersökning, enligt länsstyrelsens information.