Mammor ger BB bra betyg

Kvinnor i länet är nöjda med förlossningsvården på Universitetssjukhuset i Örebro. Mammorna upplever ett gott bemötande, stor delaktighet och högt förtroende för personalen på förlossnings- och BB-avdelningarna i länet, enligt ett pressmeddelande från Region Örebro län. – Stor trygghet och högt förtroende ska vara grunden för all vård vi bedriver, och det är därför mycket glädjande att vården i livets början präglas av detta, säger Jenny Steen (S), regionråd.