Visioner för nya Södra station

Bild1
Den 25 mars antog Örebro kommun en fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik. Planen gäller hur området ska utvecklas de närmaste 20 åren. Syftet är att utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar och barriäreffekt och skapa ett bättre resecentrum, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

”Södra station ska utvecklas som pendlarstation och tågstopp. Säkerheten för resande ska förbättras, samtidigt som stationen görs attraktiv och effektiv. Södra station ska bindas ihop med övriga staden på ett säkert sätt och en ny planskild passage över spåren ska byggas. De utbyggnadsmöjligheter som finns kring Södra station tas tillvara och fler stationsnära arbetsplatser skapas. Det finns stor potential att omvandla platsen och skapa en stadsmiljö där man vill vistas. Vid stationen ska resenärerna kunna uträtta ärenden i vardagen”, enligt kommunens information.

,