Bättre miljö med färre transporter

Örebro kommun ska minska antalet transporter i de egna verksamheterna. Nu startar en upphandling där ett företag ska få ett samordnande ansvar att sköta en omlastningscentral och transporterna.

– Det är ett viktigt strategiskt beslut för att stärka klimatarbetet och minska miljöpåverkan. Trafikmiljön runt förskolor och skolor blir säkrare och småföretagandet främjas, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd i ett pressmeddelande.

Upphandlingen ska vara klar i juni och verkställas i december.

,