Forskar om psykisk ohälsa i unga år

Hur påverkar psykisk ohälsa i unga år sjukligheten som vuxen? Det ska en forskare vid Örebro universitet undersöka. Hälsoekonomen Lars Hagberg har tilldelats 4,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för denna forskning.
Var femte vuxen person har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Depression och psykosomatiska symtom är vanliga problem som ofta grundläggs under uppväxtåren. Trots att problemen är så stora finns få utvärderade metoder för att se vilka förebyggande insatser som ger bäst effekt på kort och lång sikt och som är kostnadseffektiva, säger Lars Hagberg, hälsoekonom på Vårdvetenskapligt forskningscentrum.
Nu har han tillsammans med Margareta Möller, adjungerad professor och Anna Philipsson, doktorand samt forskare vid Uppsala universitet fått 4,6 miljoner av Vetenskapsrådet, skriver universitetet i ett pressmeddelande.
De ska utveckla en hälsoekonomisk modell för att kunna se hur psykisk ohälsa i ungdomen påverkar sjuklighet och samhällskostnader i vuxen ålder.
– Vi vill också ta reda på vilka förebyggande och tidiga insatser som kan främja god psykisk hälsa och livskvalitet i vuxen ålder, säger Lars Hagberg.
Källa: Örebro universitet