Fp: Varför ingen valfrihet, Marie-Louise?

Det måste väl ändå vara patienten som är viktigast för regionen, det före detta landstinget i nya kläder. Inte organisationen. Inte politikerna. Inte vem som vårdar. Utan att patienten får rätt vård i rätt tid på rätt plats.

För oss i Folkpartiet är det självklart att det är patientens behov som ska styra, det är hon som ska bestämma. Det är inte politikernas behov att styra som ska bestämma över patienten.

Men det vågar inte Socialdemokraterna i regionen. Region Örebro län är ett av de län som har minst valfrihet i Sverige. Runt om i landet tror politiker att patienterna klarar av att välja vårdcentral själv, att de vet bättre än landstingsstyrelsens ordförande vilken vård de behöver och var och när det passar patienterna bäst. Men inte i Örebro län.

Här menar de styrande i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de som politiker vet bäst, bättre än alla Örebroläningar, vilken vård som behövs, var och när den ska ges och vem som ska ge den. För dessa S, MP och V-politiker verkar det viktigare att de får bestämma mer, än att mer vård kan ges. Och det får konsekvenser.

Örebro län har en dålig tillgänglighet till vårdcentraler. Om landstinget i Örebro för några år sedan hade valt en annan väg, med mer valfrihet, hade det sannolikt funnits betydligt fler vårdcentraler i länet än idag. I alla län som valde valfrihetens väg skapades nya vårdcentraler. Över 200 vårdcentraler i hela Sverige. Men Örebro län kammade noll! Inte en enda ny vårdcentral.

Nu går Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) ut och lovar att landstinget ska bygga i vart fall en ny vårdcentral i Örebro och en i Lindesberg för de pengar man tjänade 2014. Samtidigt talar hon tyst om de problem som finns på de vårdcentraler som redan finns. I Hallsberg är de så stora att det är osäkert om vårdcentralen klarar av sitt vårdande uppdrag. Kommer Forsberg-Fransson att bygga nytt i norra länsdelen, samtidigt som den södra utarmas? Är det en vettig vårdpolitik?

När Folkpartiet tar över makten i regionen efter nästa val, lovar vi att vi kommer att öka valfriheten. Det är du som patient som ska bestämma. Vi som politiker ska ge dig förutsättningarna du behöver för att kunna välja. Välja vårdcentral, alla med god kvalitet. Välja läkare, med lika höga kvalitetskrav. Se till så att det är din distriktssköterska, som du själv har förtroende för, som tar hand om dig med så hög kvalitet som möjligt.

Vänsterpartierna försöker ofta få det att verka som om valfrihet, kvalitet och solidaritet är motsatser. Men de själva är det bästa exemplet på att bristen på valfrihet också skapar stora kvalitetsbrister och lämnar de svagaste grupperna på efterkälken. Det är inte innerstadens vårdcentraler som har problem i Socialdemokraternas ofria län. Det är vårdcentralerna i utkanten av länet, och i miljonprogrammets områden som oftast står utan fasta läkare.

Det kommer vi att ändra på. Därför att vi tror på dig. Vi vågar inse att politiker inte alltid vet bäst om hur du själv vill ha din vård. Frågan är när Socialdemokraterna ska våga öppna sina ögon och öron.

Anna Ågerfalk
Oppositionsregionråd (FP)
Region Örebro län