Aktivitet på recept införs på alla gymnasieskolor

Från och med i höst införs FAR, fysisk aktivitet på recept, på samtliga gymnasieskolor i länet. Receptet har redan testats på Virginska och Risbergska med gott resultat.
Att få ett recept utskrivet för ökad fysisk aktivitet har funnit sedan 2004. Nu tas steget fullt ut på gymnasieskolorna. Elever som har olika sjukdomsbesvär kan få det här stödet. Det kan röra sig om nedstämdhet, ont i rygg och axlar, sömnsvårigheter, berättar Tina Modin på Idrottens hus.
FAR-satsningen sker i samverkan mellan länsidrotten, sjukvården och skolhälsovården.
Exempel på aktiviteter kan vara att gå eller cykla till skolan, få hjälp med att komma igång med styrketräning eller träning i grupp.