V: Styret i Örebro svänger om Attendo

På senare tid har det uppmärksammats att antalet utskrivningsklara patienter som blir kvar på USÖ med betalningsansvar för kommunen ökat lavinartat. Kommunen blöder pengar och för 2014 slutade notan på hela 17 miljoner kronor, pengar som kunde lagts på verksamheten. Från styrets håll måste man lappa och laga för att i första hand lösa den här akuta situationen, som uppstått på grund av att rehabiliteringskedjan fallerar.

Det verkar uppenbart som att Rasmus Persson (C) inte har full översikt över hur verksamheten fungerar, då hade vi aldrig hamnat i den här situationen från första början.

Vid programnämnd social välfärds sammanträde under torsdagen, öppnade styret upp för att omgående förbereda upphandling av platser för korttidsboende hos privata aktörer, vilket Vänsterpartiet såklart avvisar.

Jag utgår ifrån att Rasmus tänker byta fot och krypa till korset och förhandla med skandalomsusade Attendo Care om deras boende i Rynningeviken. Det vore hemskt om man skulle vara tvungen att förlita sig på en aktör som kommunen fortfarande är i en tvist med, bara för att man inte sköter verksamheten som man borde.

Flera av de akuta förslag på förändringar som styret föreslår finns det inte mycket att säga om. I den situation vi nu befinner oss, måste patienterna ta vägen någonstans. Men i förslaget finns inga långsiktiga lösningar på hur man får bukt orsaken till problemet. Ett av de största problemet är att det inte längre finns några renodlade rehabiliteringsplatser i kommunen, som snabbt kan hjälpa patienterna efter deras behandling på USÖ. Därför föreslog Vänsterpartiet att verksamheten på Tullhuset ska renodlas med separata avdelningar för rehabilitering och utredningar, något som inte fick gehör i nämnden.

Det är uppseendeväckande att man inte verkar ha frågat personalen på Tullhuset, vad problemet kan vara.

Martha Wicklund (V)
Programnämnd Social Välfärd