“Utan invandring stannar allt fler arbetsplatser”

Det är många som under lång tid uttryckt oro för både välfärdens finansiering såväl som arbetslivets behov av arbetskraft när befolkningen blir allt äldre. Jag har ofta skrivit om hur viktig invandringen är för att vi ska klara arbetskraften såväl i det privata näringslivet som i vår gemensamma sektor. Nu konstaterar regeringen i vårpropositionen att problemen ligger lite längre bort i tiden än vad vi tidigare trott. Tack vare invandringen så arbetas det fler timmar nu än vad som tidigare bedömts och skatteintäkterna ökar mer än vad som förväntats.
Det är viktiga sanningar som nu understryks ännu tydligare. Dessa besked från regeringen borde rimligtvis underlätta för oss att slå hål på Sverigedemokraternas och andra främlingsfientliga krafters mytbildning om den kostsamma invandringen. Utan invandring stannar allt fler arbetsplatser och välfärdens finansiering urholkas.

Hans Karlsson (S)
samhällsdebattör