6,5 miljoner till medicinsk forskning

17 forskare på USÖ har fått ta emot sammanlagt 6,5 miljoner kronor ur årets Nyckelfond. – Aktiv klinisk forskning är ett sätt att stärka sjukhusets position och öka intresset för länet medicinskt och teknologiskt. Nyckelfonden är en viktig pusselbit i länets ambition att locka hit och behålla kompetent personal, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig på Nyckelfonden.

Varje år delar Nyckelfonden ut forskningsmedel till olika forskningsprojekt på USÖ. Fonden bygger på gåvor som kommer från privatpersoner, ofta i form av minnesgåvor i samband med begravningar men också från enskilda testamenten och tacksamma patienter.

– Flera företag i länet bidrar också till fonden. Nu senast i samband med den välgörenhetsauktion som Lauritz.com har satt upp till förmån för Nyckelfonden.
Nyckelfonden är en stiftelse för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Syftet med fonden är att främja och stödja den medicinska forskningen vid USÖ. Forskning är en förutsättning för utveckling inom hälso- och sjukvården. Avsikten med stiftelsens verksamhet är vidare att presentera och sprida väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, symposier, konferenser och utbildning.
Källa: Region Örebro län