Aspholmen Fastigheter köper fyra cityhus

Aspholmen Fastigheter AB har köpt fyra fastigheter i centrala Örebro för drygt 340 miljoner kronor. Den sammanlagda ytan i fastigheterna är på nära 23 000 kvadratmeter.

– Den här affären innebär att vi utökar vårt citybestånd med 50 procent till 70 000 kvadratmeter. Örebro har en stabil och stark tillväxt, liksom många av våra kunder. Tillskottet innebär att vi kan bredda vårt erbjudande och få än bättre förutsättningar att växa vidare med nya och befintliga kunder, skriver vd Claes Larsson i ett pressmeddelande.