Fler platser på ”Nattis”

Förskolenämnden meddelar att under året kommer antalet barnomsorgsplatser på kvällar och helger ”Nattis” att utökas. Utökningen är en följd av att nuvarande nattomsorg på Väster Park flyttar in i före detta förskolan Fantasias lokaler i Varberga.

Kommunen har egentligen inte ansvar för att driva ”Nattis”, men vi ser att behovet av omsorg på obekväma tider såsom kvällar och helger ökar, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden.

– Att tillhandahålla barnomsorg på obekväma tider är också en del av Förskolenämndens ansvar inom ramen för ”Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer”, säger Marie Magnusson, ordförande (KD). Ingen förälder ska behöva tacka nej till ett arbete på grund av att de inte har barnomsorg.

– Signaler om att regeringen kommer att lagstadga kring kommunernas ansvar att tillhandahålla ”Nattis” har kommit. Därför känns det bra att inte bara kunna fortsätta satsa på denna verksamhet, utan också kunna utöka antalet platser, säger Ewa Andersson, vice ordförande i förskolenämnden (S).