Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden visar fortsatta tecken på att förstärkas men arbetslösheten minskar allt långsammare. I slutet på mars var 376 000 personer i landet inskriva arbetslösa. Det är 16 000 färre än för ett år sedan.

– Vi kan konstatera att antalet inskrivna arbetslösa kvinnor minskar mer än antalet män och har så gjort under en längre period. En orsak är att vi har en förhållandevis stark efterfrågan på arbetskraft i traditionellt kvinnodominerade yrkesområden, till exempel inom den offentliga tjänstesektorn. Men det är de inskrivna ungdomarna som minskar allra snabbast, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.

På ett års sikt har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor minskat med 5,7 procent, från 175 000 till 165 000. Bland männen var minskningen 2,8 procent, från 217 000 till 211 000. De inskrivna arbetslösa ungdomarna är nu 74 000. Det är 12 000 färre än samma månad i fjol.
källa: AMS