FP: Mobila mottagningen en dyr vårdresa

distriktsskbuss_www

Det är nu ett halvår sedan den mobila distriktssköterskemottagningen startade. Folkpartiet var redan vid inrättandet kritiska och föreslog istället riktade insatser till akut hemsjukvård riktade till äldre, funktionshindrade och småbarn. Vid beredningen för närsjukvårds senaste sammanträde framkom att få använder möjligheten att besöka bussen. Under februari var det så få som två besök per dag i bussen. Det betyder att Regionen har mycket höga kostnader för varje besök i bussen. Resurser som borde kunna användas bättre.

Anna Ågerfalk, oppositionsråd, ställer nu frågan till regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson om det inte är dags att avskaffa projektet och använda resurserna bättre.

Det är dags att sätta stopp för denna dyra verksamhet som uppenbarligen inte är efterfrågad av länets innevånare. Distriktssköterskornas tid och kompetens kan användas bättre och bussen som nu är inköpt borde kunna användas till uppsökande vårdverksamhet riktad till specifika grupper till exempel vid flyktingboendena.

Anna Ågerfalk, oppositionsråd (FP) i Region Örebro län.

foto: Region Örebro län