Kurs för att vara en god värd

I höst startar Örebro kommun en värdskapsutbildning. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med besöksnäringen i Örebro. ”Den ska ge den kompetens och de färdigheter som krävs för en anställning inom restaurang/café, hotell, butiker, upplevelseföretag och konferensanläggningar”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Den 20 maj anordnas en informationsträff om Yrkesvuxutbildningen.