Ny utbildning i samhällsplanering

Till hösten startar Örebro universitet ett nytt program om samhällsplanering. Det handlar om hur städer ska planeras med bostäder, grönytor och kommersiella lokaler.

– I Örebro har vi fokus på hållbar utveckling. Det sociala, ekonomiska och ekologiska måste vägas samman när politiska visioner och mål ska bli verklighet, säger Ann-Cathrine Åquist, ansvarig för programmet.

,