Regeringen presenterar budgeten i dag

Regeringen presenterar i dag sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2016.

– Sverige står inför ett antal stora framtidsutmaningar som vi måste ta oss an. De stora underskotten kräver samtidigt att vi kopplar ett fast grepp om de offentliga finanserna och finansierar våra reformer fullt ut. Vi prioriterar nu investeringar i vår gemensamma framtid för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev, en bättre miljö samt en ökad välfärd och trygghet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/20116/a/257424

 

,