S: En ny riktning och en väg framåt

Äntligen en politik för ökad jämlikhet, fler jobb och ett Sverige som håller ihop. Idag presenterade regeringen sin vårbudget. Om ett par veckor röstar vi i riksdagen och då kommer Sverige för första gången sedan 2006 få en ny riktning och en väg framåt.

Det handlar om reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid samt ökad välfärd och trygghet. Den viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Fler människor ska ha ett jobb att gå till. Genom investeringar i bostadsbyggande, infrastruktursatsningar på järnväg, ökad forskning och investering i förnyelsebar energi kan fler jobb skapas.

När nya jobb skapas är det viktigt att arbetsgivarna kan rekrytera arbetskraft. Den satsning som görs för att vässa arbetsmarknadspolitiken, öka utbildningsplatser och bidra till en bättre matchning av arbetssökande är viktig. Idag kan vi se att många unga arbetslösa saknar fullgod gymnasieutbildning och därför är det välkommet med en satsning på utbildningskontrakt för unga där man kan kombinera utbildning med praktik eller arbete. Likaså den satsning som görs på traineejobb inom bristyrken där vi vet att unga kommer kunna få ett jobb.

Alltför många människor, främst kvinnor, har gått ned i arbetstid för att ge omsorg till anhöriga när välfärden inte räcker till. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad. Det är därför välkommet med en budget som bidrar till investeringar för mer personal inom äldreomsorgen, och mer resurser till kommunerna.

När det gäller fördelningspolitiken så har den ett tydligt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Både underhållsstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägg för pensionärer höjs. För ökad trygghet och omställningsförmåga stärks också arbetslöshetsförsäkringen. Stödet till landets kvinnojourer ökas.

När det gäller skolan så föreslås en satsning på mer personal och mindre barngrupper i lågstadiet, samt fler speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet.

Vi vill ge stöd till skolor med låga studieresultat och riktade medel till nyanlända elever för att bidra till mer en likvärdig skola. Det avsätts medel för upprustning av skollokaler, att elevhälsan förstärks, att lovskola och läxhjälp byggs ut.

I höstas vann alliansens budget på grund av att Sverigedemokraterna stödde deras förslag. Det var dåligt för Sverige och det innebar att viktiga satsningar sköts på framtiden. Vi har under vintern och våren kunnat se de många tågförseningarna orsaka kaos, även i vårt län. Hade regeringens budget vunnit i riksdagen hade järnvägsupprustningen varit i full gång. Vi kan konstatera att arbetslösheten fortsatt är hög och att resultaten i skolan inte ser ut att vända.

Det känns därför mycket angeläget att äntligen få en budget för ett Sverige som håller ihop. Idag presenterar vi politisk nystart för Sverige. Jag vet att många med mig har längtat.

Eva-Lena Jansson (S) Riksdagsledamot, Örebro län, Ledamot, Arbetsmarknadsutskottet