V: Ökad trygghet och kvalitet för de äldre

Vänsterpartiet är överens med regeringen om att fler anställda är en prioriterad fråga för äldreomsorgen, något som partiet drivit hårt även på lokal nivå. Regeringen gör därför en stor satsning som kommer att leda till ökad trygghet och kvalitet för de äldre.

Vi har jobbat med den här frågan länge och senast här om månaden lyfte vi upp problemen på bland annat Södermalmshemmet. Det finns avdelningar utan någon personal alls under vissa tidpunkter. Därför kommer vi snarast att ta upp frågan med det politiska styret, för att satsningen ska gå till nattbemanning i kommunen.

Det är också en jämställdhetspolitisk viktig satsning som leder till förbättrad avlastning för de många anhöriga, oftast kvinnor, som idag tvingas ta ett större ansvar än de skulle vilja. Även majoriteten av de som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor.

Det är ett jätteproblem att många kvinnor idag tvingas gå ner på deltid för att ta hand om äldre anhöriga när omsorgen inte räcker till. Förstärkning av bemanningen handlar också om att förbättra för många kvinnor i en väldigt stressig arbetsmiljö. För Örebro kommuns del innebär satsningen en förstärkning till äldreomsorgen med närmare 30 miljoner kronor, eller över 70 heltidstjänster i äldrevården. Jag tror att många invånare känner av att det fattas resurser i välfärden, att de är oroliga för sina anhöriga och kanske sin egen ålderdom. Med Vänsterpartiets hjälp blir det fler händer, fötter och hjärtan i äldreomsorgen, vilket jag som företrädare är väldigt stolt över.

Murad Artin, kommunalråd och gruppledare för Vänsterpartiet i Örebro kommun.