C: ”Jag har ingen prestige i frågan om Attendo”

Örebro kommun ska erbjuda äldreomsorg av hög kvalitet och med individen i centrum. Oavsett vem som utför vården ska kommunen garantera en hög kvalitet på verksamheten. Därför agerar vi nu kraftfullt på den situation som har uppstått. De första tecknen på ett ökat behov av vård och omsorgsplatser såg vi under de sista månaderna av 2014.

Det kan vara lätt att tro att det är enkelt att planera antalet platser i äldreomsorgen. Man ser ju långt i förväg hur många äldre vi har. Men att boendetiden på våra boenden skulle öka med 30 procent på ett år, det är svårt att förutse. Att människor lever längre är mycket positivt, men det stället högre krav på vår välfärd.

Vi har nu antagit en åtgärdsplan på kort sikt som innehåller såväl ca 32 nya boendeplatser, fler trygghetsboenden som stärkt boendesamordning. Ytterligare en av beslutssatserna var just att ta fram en långsiktig plan för att förhindra att denna situation uppstår igen. Inom kort kommer vi dessutom presentera en plan för ytterligare ny- och tillbyggnation för äldreomsorgen. I den kortsiktiga åtgärdsplanen finns det en beslutssats som lyder ” Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda eventuell upphandling av platser för korttidsvård om nuvarande insatser skulle visa sig otillräckliga” Detta innebär inte på något vis att vi har sagt att vi ska förhandla med Attendo.

Detta är en försäkring, om vi skulle se att de åtgärder som vi gör inte räcker till så behöver vi inte i det läget lägga 4 månader på att förbereda en upphandling, då kan vi agera snabbt. Om vi redan nu tittar på vilka kvalitetskrav vi bör ställa så kan vi se till att den upphandling vi eventuellt gör i så fall är bra. Det ska ses som en försäkring att lösa ut vid behov, inte som något som absolut ska genomföras.

Jag tror att de åtgärder som vi gör kommer att räcka. Grundproblemet är ett behov av fler permanenta platser men vi väljer att agera bredare än så. Jag har ingen prestige i frågan om Attendo. Min prioritet är, och har alltid varit, att garantera en god omsorg för alla våra äldre.

Rasmus Persson (C), kommunalråd med ansvar för Social Välfärd