Fler söker sig till Örebro universitet

orebro_1

Över 45 000 personer har sökt till höstens program och kurser på Örebro universitet. Det är en ökning med 1 400 jämfört med förra året, visar siffror från Universitets- och högskolerådet.

Det nya kriminologiprogrammet med 45 platser hade 3 200 sökande. Lärarprogrammet har en ökning på 700 fler sökande jämfört med 2014.

– Vi ser inte bara en ökning av det totala antalet sökande utan också att de som väljer Örebro universitet som förstahandsalternativ blir fler. Vi har medvetet satsat på längre program för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet och som leder till jobb, det är en stor förklaring till att söktrycket ökar, säger rektor Jens Schollin i ett pressmeddelande.

foto: Örebro universitet