Granskar ungas arbetsmiljö i stallet

traskylt-haststall-ridhus-ek-

Under maj kommer Arbetsmiljöverket genomföra inspektioner av arbetsmiljön inom hästnäringen i Örebro. Det är arbetsmiljön i stallen för unga i åldrarna mellan 13-18 år som ska kontrolleras.

– Stall är en riskfylld miljö eftersom det finns både djur som är stora och starka och maskiner som kräver stor kunskap i hanteringen. Samtidigt arbetar många unga och oerfarna personer i den här branschen, säger Hans Jansson, projektledare för tillsynen.

Tidigare inspektioner visar att det sker tillbud och olyckor i branschen. Mörkertalet bedöms dock vara stort.

– Vår erfarenhet är att många stallägare, klubbar och tränare behöver bli betydligt bättre på att kartlägga vilka risker som finns i arbetsmiljön och förebygga dem, innan olyckan är framme. Många klubbar är inte heller medvetna om att de räknas som arbetsgivare när de ger unga uppdrag att utföra vissa arbetsuppgifter i stallet eller på tävlingar, säger Hans Jansson.