Ravelo klar för OpenART

Erik-Ravelo

Erik Ravelo är en kubansk konstnär och upphovsman till konst­pro­jekt där han ”förkastar sociala förhål­landen genom sugges­tiva bilder”, enligt pressinformation. Han ska ställa ut två verk under OpenART, Facing och The Untouchables.

The Untou­cha­bles består av en serie foto­gra­fier före­stäl­lande barn kors­fästa, rygg mot rygg, mot olika aukto­ri­teter som symbo­li­serar våld mot barn. Till exempel ofre­dande och krig. Facing är en instal­la­tion som består av porträtt där syra har använts på metall för att genom syrans reak­tion, återge vackra och inspi­re­rande ansikten av kvinnor, enligt arrangören.

 

,