Fler skadas i Örebrotrafiken

Under förra året inträffade 183 trafikolyckor i centrala Örebro. År 2013 var den siffran 119. Även antalet skadade i trafiken har ökat under perioden. Det visar statistik som Örebro kommun tagit fram för Örebrokuriren.se.

Trots att Örebro kommun genomför många åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten så ökar antalet skadade. I fjol skadades 205 personer i trafikolyckor i Örebro stad. 2013 var den siffran 164. Dock har antalet svårt skadade i trafikolyckor i city minskat från 14 stycken för två år sedan, till fem förra året. Två personer har omkommit under de två åren, en dödsolycka både 2013 och 2014 finns inrapporterade.

Olycksstatistiken bygger på uppgifter som polis och akutsjukvård lämnar till Transportstyrelsen. Uppgifterna gör ingen skillnad på om det är två motorfordon som kolliderat eller om det rör krock mellan bil och oskyddade trafikanter, gående eller cyklister. I Örebro kommun pågår ett arbete för att öka säkerheten för just den senare gruppen.

– I år påbörjar vi sju nya objekt för att öka skyddet för cyklister och fotgängare, berättar Peter Smedberg, trafikingenjör på Örebro kommun. Det gäller bland annat på Glomman, vid Hedgatan nära Coop och Byggmax samt på Vivallaringen och Poesigatan, förklarar han.

Redan nu har det påbörjats projekt vid korsningen Ringgatan och Ekersgatan på väster. Där höjs gång- och cykelbanan upp en bit för att markera skillnaden mellan motortrafik och oskyddade trafikanter, berättar Peter.

Även i korsningen Manillagatan och Engelbrektsgatan har trafiksäkerheten förbättrats.