Sigvard är ny förste vice ordförande i KDs Seniorförbund

Vid Kristdemokraternas Seniorförbunds seniorting valdes örebroaren Sigvard Sundkvist till 1:e vice ordförande i förbundsstyrelsen.

– Jag är verkligen glad att jag fått denna möjlighet att påverka kristdemokraternas politik till nytta för nuvarande och kommande seniorer. Jag vill som ny vice ordförande jobba hårt för att äldrebefolkningens inflytande på den politiska beslutsprocessen stärks och att det blir lika beskattning för pension och lön mellan seniorer och arbetstagare snarast möjligt, säger Sigvard Sundkvist.

Som ny vice ordförande i Seniorförbundet kommer Sigvard Sundkvist också att vara ersättare i kristdemokraternas partistyrelse.