C: Se till individuella behov och agera därefter

Vem vet bäst var och hur bemanningen behöver utökas på våra vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun? Jag tvivlar på att det är socialstyrelsen, IVO eller regeringen. Snarare är det ansvariga i respektive kommun, det är där kännedomen om verksamheterna och dess unika förutsättningar finns. Därför är jag än så länge inte säker på att de pengar som regeringen tillsätter verkligen kommer att gå dit de gör störst nytta.

Det är sant att det finns boenden där det skulle behövas mer personal. Men detta bör vara en individuell bedömning utifrån hur boendet ser ut, vilka tekniska hjälpmedel som finns, hur sjuka de boende är med mera. Regeringen säger att de håller på att förbereda exakt hur dessa medel ska fördelas tillsammans med socialstyrelsen.

Tittar man på socialstyrelsens nya riktlinjer som är på väg att träda i kraft så gör det mig orolig. I dessa finns ingen individuell bedömning som möjliggör bemanning utifrån faktiska förutsättningar. Man stirrar sig blind på natten, och istället för att ge kommunerna möjlighet att prioritera där det verkligen behövs så smetar man ut ökningen jämt fördelat. Vissa säger rättvist. Jag säger att rättvisa handlar om något annat, nämligen att se till individuella behov och agera därefter.

Skulle socialstyrelsens kommande riktlinjer vara det som blir gällande för hur man fördelar pengarna blir jag orolig. Kostnaderna för att införa dessa i Örebro kommun ligger upp mot 80 miljoner kronor per år, och då skulle detta innebära en direkt kostnadsökning inom äldreomsorgen på 50 miljoner årligen. Dessa pengar skulle jag i så fall hellre till viss del använda till att öka personalen på dagtid, för att erbjuda våra äldre en mer meningsfull vakentid. Något som alla har rätt till, även på ålderns höst.

Rasmus Persson, kommunalråd C