Debatt om hotet från extremister

Under torsdagen har länsstyrelsen i Örebro län bjudit in till diskussioner om hotet från extrema grupperingar i samhället. Regerings samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin är en av deltagarna i debatten.

– Det är oundvikligt att bortse från att det finns ett utanförskap. Detta kan i sin tur ses som en av de stora orsakerna bakom risker som våldsbejakande extremism, social oro och hot mot kvinnofrid, säger Maria Hagberg, utvecklingsledare kvinnofrid, vid Länsstyrelsen.

Drygt 160 politiker, socialtjänst, polis, sjukvård, kriminalvård och ideella organisationer är anmälda till konferensen. Bakom dagen står förutom Länsstyrelsen i Örebro län, Polisen, Region Örebro län och Tegelbruket i Örebro.