Fp: Bygg inte hotell vid Naturens hus

bild (3)

I ett förslag till kommunstyrelsen vill S, KD och C att kommunen bygger ett Naturum(1) vid naturens hus. I samband med det vill de också att kommunen bygger och driver ett hotell med konferensanläggning vid Naturum.

Folkpartiet Liberalerna är inte emot att bygga ett Naturum men när det ska kombineras med hotellverksamhet i kommunal regi är det något som är fel. Det är inte kommunens uppgift att driva denna typ av verksamhet och konkurrera med hotell- och turismnäringen i Örebro.

Vi yrkar på avslag till detta. Affärsplanen håller inte och det finns stora risker med detta projekt. Det finns också andra investeringar som måste göras i Örebro och som borde prioriteras. De investeringskostnader som uppstår vid nybyggnation vore bättre att använda till förskole- och skollokaler.

Karolina Wallström, kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna i Örebro.