Risbergska läggs ner

bild (3)

På tisdagen kom beskedet att gymnasieskolan Risbergska i Örebro läggs ner från och med höstterminen nästa år. På skolan går idag 600 elever och 90 personer har sin anställning där. Eleverna flyttas till Virginska och Rudbecksskolan.

Lokalerna på väster kommer att fyllas med elever från Komvux. Orsaken till nedläggningen av gymnasieskolan är att lokalerna ska nyttjas på ett bättre sätt än idag.

Samtliga politiska partier som är representerade i Kommunfullmäktige har i en så kallad parlamentarisk grupp under vintern och våren diskuterat lokaler för kommunens gymnasieutbildningar. Utgångspunkten är att det behövs många fler grundskoleplatser och platser inom vuxenutbildning de kommande åren, men inte lika många gymnasieplatser.

Deras förslag är att till hösten 2016 flytta gymnasieprogrammen som idag finns på Risbergska gymnasiet, och från höstterminen 2016 alltså ha fem kommunala gymnasieskolor. Under våren 2015 kommer förslaget att tas upp för beredning och beslut i Programnämnd Barn och utbildning. Under våren startar också arbetet runt hur förändringen ska gå till. Alla medarbetare och elever på Risbergska bjöds in till en första information från den parlamentariska gruppen tisdagen den 21 april, skriver Örebro kommun i ett pressmeddelande.