Förgiftade av e-cigaretter

Under förra året fick landets giftcentraler in ett 50-tal fall av förgiftning orsakade av e-cigaretter. Nu går örebroläkaren Matz Larsson ut och varnar för den okontrollerade användningen av e-cigaretten. Det som var tänkt att användas för avvänjning från vanliga cigaretter har blivit många ungdomars inkörsport till ett nikotinberoende.

Förgiftningarna har orsakats av läckande ampuller. En e-cigarett består av en behållare med vätska, förbrännare som drivs av ett litet batteri. Förgiftningen sker ofta i samband med påfyllning av ny vätska.

Produkten är förhållandevis ny och marknadsförs som ett ofarligare alternativ till den vanliga cigaretten. Men det har visat sig att den kan innehålla cancerframkallande ämnen med 15 gånger högre halt än nikotincigaretten, enligt Matz Larsson vid Tobakspreventiva enheten på USÖ.

Region Örebro län har lagt upp en informationsfilm på Youtube där Matz Larsson framför sin bild av e-cigarettens skadeverkningar. Där säger han att det finns effekter av passiv rökning, att ”alla får ta del av e-rökningen” via utandningsluften från den som använder produkten.