Universitetet får starta civilingenjörsutbildning


Universitetskanslersämbetet har beviljat en ansökan från Örebro universitet om att få utfärda civilingenjörsexamen i datateknik. Utbildningen startar hösten 2016.

– Det är stor efterfrågan på civilingenjörer, därför är det både regionalt och nationellt viktigt att Örebro universitet kan erbjuda den här utbildningen. För lärosätet innebär det här att vi får ett bredare underlag att bygga vår verksamhet på och stärker oss i konkurrensen. Jag är mycket tacksam mot alla dem som arbetat för att få den här utbildningen till Örebro universitet, säger rektor Jens Schollin i ett pressmeddelande.

 

,