”Fel att lägga ner Risbergska”

Gymnasieorganisationen i Örebro har återigen utsatts för ett ad hoc-beslut utan att se de långsiktiga konsekvenserna i och med beslutet att Risbergska ska läggas ner.  Inte desto mindre så var beslutet väntat eftersom den styrande majoriteten i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet under en lång tid på olika sätt verkat för att skolan ska kunna läggas ner nu. Olika beslut såsom temaprogrammets nerläggning, estetprogrammets flytt och röran runt RGD-RGH ochAspergerelevernas framtid har gjort att söktrycket har minskat succesivt.

Inte heller var beslutet särskilt oväntat mot bakgrund av de stora nedskärningar som majoriteten gjort de senaste åren i skolsektorn. Denna utveckling som nu stod på tur att börja vändas med den rödgröna regeringens satsningar på skola och utbildning vänder nu kommunledningen ryggen till i ett försök att istället anpassa skolorganisationen till de många friskolorna som finns i kommunen.

Ser man frågan lite långsiktigt så vet vi att elevkullarna kommer att öka om några år. Kommunen behöver bara ha lite is i magen just nu för att kunna anpassa lokalerna efter framtidens behov. Att ha några år med luft i lokalerna och en möjlighet att ha lite mindre klasser är bara bra för alla inblandade. Att lägga ner en fullt fungerande kommunal gymnasieskola kommer troligen att kosta mer både ekonomiskt men också goodwillmässigt inför framtiden. För hur ska en kommun bli trovärdig om man hela tiden driver sina egna skolor i putten. För några år sedan var det Wadköpings utbildningscenter och nu är det alltså Risbergska som åker ut med badvattnet.

Ska vi få eleverna att välja en kommunal skola framför en friskola så måste vi också vara ett trovärdigt och attraktivt alternativ. En kommunal skola har dessutom långsiktigt enklare att få kompetent personal som stannar längre och som ger kontinuitet. Åtminstone har detta hitintills varit den gängse uppfattningen.

Sist men inte minst. I och med nerläggningen av Risbergska så finns det ingen kommunal gymnasieskola på väster i Örebro. Samtliga elever som bor på väster eller i den västra kommundelen måste nu transporteras genom Örebro för att nå sin utbildning. Dessa kommer inte att uppväga de som idag reser till Risbergska eftersom många elever kommer från den västra delen av staden. Väster mister dessutom en stor arbetsplats.

Än finns troligen tid att agera, men tiden är knapp. Jag hoppas att de inblandade politiska företrädarna tar sitt förnuft till fånga och ändrar sina beslut. Jag utgår från att elever och personal på Risbergska anordnar demonstrationer och namninsamlingar. För beslutet att lägga ner Risbergska skolan är rakt igenom helt fel och tar bort kommunens valmöjligheter att agera och planera långsiktigt inför framtiden och framtidens skolorganisation i kommunen. De partier som vill lägga ner Risbergska lägger istället gymnasiefrågan i händerna på ett antal friskolekoncerner. Det kan inte vara så våra skattemedel ska användas?

Fredrik Persson f d kommunalråd för Miljöpartiet de gröna i Örebro