Snatteriet i city ökar

Varje år polisanmäls cirka 1 400 fall av snatterier i butiker i Örebro kommun. I år har problemet med snatteriet ökat ytterligare. Därför bildar City Örebro och deras medlemmar en säkerhetsgrupp för att lyfta frågan om trygghet i butik för de anställda.

City Örebro arrangerade på fredagen ett första möte där frågan om stöld och snatter i butik diskuterades. Polisen och det lokala Brottsförebyggande rådet var med på mötet. Bo Rosendal var polisens representant och han fick ta emot synpunkten att de poliser som patrullerar i city ska vara mer synliga, att de lämnar polisbilen för en stund. Just snatteribrottet är ofta den kriminella debuten för unga. Med unga menas i det här sammanhanget från 13, 14 år, enligt polisen och handlarna.

Påhittigheten hos den som snattar är stor för att undvika att åka fast. Larm klipps bort, avmagnetiseras och på senare tid har tjuvarna även börjat elda bort larmen. Det utgör då även en fara för brand i butikerna och bidrar ytterligare till otryggheten hos de som arbetar i butik.

,