Mp: Slagborrar och teleskop på bibliotekskortet

Vad har biblioteket för roll i vår tid? Är det böcker eller borde biblioteket vara ett Makerspace – en plats där invånare får nyttja sin kreativitet, lära sig skapa eller laga saker. Eller varför inte införa möjligheten att låna en slagborr eller teleskop på bibliotekskortet? Tankarna är många och sträcker sig längre än att biblioteket bara ska erbjuda långa rader med böcker.

Självfallet har böcker och litteratur en viktig roll även i framtiden, men tanken bakom biblioteket har ju aldrig varit böckerna i sig, böckerna är bara mediet för att bilda och sprida kunskap. I vår tid, i det samhälle vi lever i idag, behöver vi kanske ta en funderare på hur biblioteken kan ta en mer aktiv roll för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Där vi skapar möten, integration och skapar jämlikhet.

Bibliotek anpassas ofta efter besökare och sällan efter de som inte besöker, men kanske skulle behöva en plats att bilda sig. Det finns en stor men spännande utmaning, särskilt när Örebro växer och får nya invånare som varit kort tid i Sverige, att göra biblioteken till en arena där människor möts och på egna villkor och med en låg tröskel kan berika sitt liv.

Tänk om biblioteket hade en öppen verkstad, eller ett Makerspace, där örebroare träffas över gränser för att laga och fixa saker tillsammans. Där pensionärsgubbar kan lära ut hur du löder en brödrost. Vilka spännande möten det kan bli och helt i linje med tiden vi lever i där vi behöver använda resurser mer effektivt och bidra till minskad konsumtion.

Dessutom finns det få allmänna platser idag utöver parkerna. De flesta platserna inne i city kräver att du har pengar att spendera på prylar eller mat. Här behövs biblioteket och det allmänna som en neutral plats så att alla örebroare har en plats som är deras. Framförallt en kunskapsmiljö där de på sina egna villkor kan lära och bilda sig.

Bibliotek utan böcker är ju inte en helt ny tanke, det finns idag på olika håll bibliotek som siktar in sig på helt andra medier. Själv tänker jag ofta på musik och seriebiblioteket i Kulturhuset i Stockholm. Framtidens bibliotek behöver lokaler som kan ställas om och förändras ganska snabbt. Bokhyllor riskerar att växa fast och cementera människors fantasi om vad bibliotek kan erbjuda. Människor ska kunna inspireras och uppleva nytt när de kliver in på biblioteket. När stadsbiblioteket i Göteborg renoverades etablerades flera små bibliotek i olika evakueringslokaler. Ett av de mest framgångsrika var biblioteket ”300m2 böcker”, en väldigt central lokal mitt bland affärerna där göteborgarna kunde göra boklån. Det pyttelilla biblioteket finns nu kvar trots att stadsbiblioteket är färdigbyggt. Tänk om vi i Örebro kunde etablera något liknande, 300m2 mitt i stan där vi kan testa nya former: Seriebibliotek, Makerspace, musikbibliotek eller något annat spännande.

Det finns bibliotek på den danska landsbygden som har mer-öppet. När personalen har gått hem kan du fortfarande besöka biblioteket och göra lån eller hänga över en bok. Tänk vad det skulle kunna betyda för Örebros landsbygdsbibliotek, där de kan vara tillgängliga för människor även efter att de slutat jobba!

Som sagt, det finns många spännande tankar och exempel för hur biblioteken i Örebro kan utvecklas och bli något mycket mer än idag. Miljöpartiet i Örebro ser fram emot att prata mer om hur vi främjar lärande, upplevelser, information och kultur i ett nytt stadsbibliotek. Diskussionen får inte stanna i en debatt om lokaler. Vi behöver prata mer om funktioner!

Niclas Persson, kommunalråd Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun