Tyst minut på universitetet

På måndag den 27 april håller Örebro universitet en tyst minut för att hedra offren vid attentatet på Garissa University College i Kenya den 2 april. Då dödades 147 människor och 79 skadades.

Samtliga europeiska universitet genomför en gemensam manifestation mot våldet.

”EUA, European Universities Association, framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning”, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Den tysta minuten vid Örebro universitet sker klockan 12.00.