Så här ska Örebros Naturum se ut

exterior-390x255

Nu är det klart hur Örebros Naturum vid Rynningeviken och Oset ska se ut. Det var arkitektfirman Whites förslag som vann tävlingen om utformningen av byggnaden nära Naturens Hus.

Mattias Lind är ansvarig arkitekt för det vinnande förslaget.

– Vi är jätteglada. Vi vill bygga vidare på den här platsens unika förutsättningar och den storskaliga landskapsrestaurering som fullständigt har förvandlat Oset-Rynningeviken. Naturum Oset är nästa pusselbit i utvecklingen och jag är övertygad om att det kommer att bli en viktig inspiratör för hur naturens värden ska återvinnas överallt i världen där vi människor har varit ovarsamma.

Örebro kommun finansierar och bygger naturum Oset i samarbete med Örebroporten och White Arkitekter. Det ska bli ett besökscentrum där besökaren genom utställningar, naturguidningar och evenemang får kunskap och inspiration att vilja ge sig ut i naturen. Bygget beräknas starta under 2016 och stå klart 2017. 

– I naturum Oset vill vi inrätta ett centrum för landskapsrestaurering, där vi kan berätta den fantastiska historien om omvandlingen av Rynningeviken och hur ett sådant område kunde uppstå ur en gammal soptipp. Det känns viktigt att sprida kunskap om hur vi människor påverkar landskapet på både gott och ont, men framför allt vill vi skapa framtidstro, säger Björn Sundin (S), kommunalråd.

Vinnaren har utsetts av en tävlingsjury med ledamöter från Örebro kommun, Sveriges Arkitekter och Naturvårdsverket. 

interior2_390x255interor1_390x255