Ingen vänstersväng in på Rudbecksgatan

Från och med tisdag går det inte att svänga vänster från Trädgårdsgatan in på Rudbecksgatan söderifrån. Avstängningen sker på grund av arbete med gång- och cykelbanor. Jobbet kommer att pågå under hela maj månad.

På Valborgsmässoafton stänger Örebro kommun även av Restalundsvägen, mellan Eklundavägen och Isgatan, för personbilar och lastbilar. Avstängningen sker i samarbete med Polisen. Endast de som bor i området tillåts köra. Orsaken till avstängningen är den förväntade stora tillströmningen av supportrar för Hammarby som spelar mot ÖSK på kvällen. (se annan text)