Populärt odla ätbart i city

Trenden med stadsodlingar har fått fäste i Örebro. På flera platser i city planeras för odlingar med ätbara växter. Snart är det premiär för en odlingslåda på det lilla torget strax söder om Krämaren, berättar Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på Öbo.

Det är Öbo tillsammans med Hyresgästföreningen och ABF som driver satsningen på ätbara odlingar i Örebro.

Drygt ett 60-tal personer går i studiecirklar för att lära sig om den här formen av cityodling. Nu när värmen har kommit är det dags att omsätta teorin i praktiken och börja sätta frön och buskar. Det kan vara på balkonger eller uteplatser, men även på gården vid huset där man bor.

– Vi från Öbo ställer ut pallkragar fyllda med jord och sedan är det bara odla bär, örter, pumpor eller vad man nu vill, säger Anna-Carin.

Förutom att man ökar medveten kring ett hållbart samhälle, bidrar odlingarna till ökad trivsel och gemensam mellan hyresgästerna, säger hon vidare. Som det är just nu planeras för åtta odlingsområden i Örebro, bland annat på Hemmansvägen och Idrottsvägen.