”Låt elever ha inflytande över beslutet”

Risbergskaeleverna Pernilla Nilsson och Josefine Backlund om nedläggningsbeslutet:

I flera tidningsartiklar och inslag i radio har man talat om att Risbergska gymnasiet eventuellt ska läggas ned på grund av det är för få antal elever som går på skolan. Förslaget framfördes tisdagen den 21 april av partier som sitter i Örebro kommunfullmäktige.

Minskningen av antal elever har pågått sedan kommunen beslutade att flytta ut det estetiska programmet och barn- och fritidsprogrammet. Till hösten kan man bara söka till samhällsvetenskapsprogrammet och till riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Naturvetenskapsprogrammet finns inte heller längre på skolan.

Örebro kommunfullmäktige har beslutat att för andra året i rad inte ta in NA-elever. Det drabbar Risbergska gymnasiet stort, det finns cirka 600 elever på skolan och i höst kommer skolan att ha 350 elever i lokaler som har plats för ca 1400 elever.

Snart det inte finnas någon som vet vad demokrati betyder.

Eleverna har uttryckt sin oro och besvikelse i olika sociala medier och i tidningsartiklar angående förslaget om nedläggningen. Eleverna har inte fått information om nedläggningen eller fått diskutera med politikerna innan beslutet att skolan ska läggas ner till höstterminen 2016.

Demokrati tycker vi innebär att man diskuterar med politiker om berörs av beslut. Det gynnar samhällsutveckling och får människor att känna delaktighet, i detta fall elever. Enligt barnkonventionen är det tydligt att elever ska ha inflytande över det som berör dem. Om någon ska fatta ett beslut som påverkar elevernas vardag, har elever rätt att få säga hur de vill ha det och att de blir tagna på allvar. Vuxna har en skyldighet att ta reda på elevernas åsikt och beakta den, alltså ta hänsyn till den.

Örebro kommunfullmäktige vill minska antal lokaler förskolor inom Örebro kommun. De tycker att Risbergska skolan är ett bra alternativ att lägga ner på grund av att skolan ligger långt från centrala Örebro stad. De hänvisar också till att det kommit in färre ansökningar till Risbergska gymnasiet. Det beror naturligtvis på att det bara finns ett program kvar på skolan att söka.

Örebros gymnasienämnd har plockat bort tre program från Risbergska som har otroligt bra möjligheter att undervisa elever på dessa program. Till exempel har bra special salar förmusik-, media- och danslokaler och närhet till naturen. Konsekvensen blir få elever som går på Risbergska gymnasiet.

Låt Risbergska gymnasiet få tillbaka sina program så kommer också eleverna tillbaka.

Enlig CMA undersökningen ligger Risbergska gymnasiets byggnad inom ett tryggt område med en fantastisk miljö. En av flera fördelar med skolan är närhet till naturen där man kan utöva ett flertal olika sporter, till exempel paddla kanot, spelatennis, spela amerikansk fotboll och orientering. Ingen av övriga gymnasieskolorna kan erbjuda dessa sportmöjligheter som erbjuds på Risbergska.

Kära politiker och partier: ni vinner på att genom en demokratisk process låta elever ha inflytande över beslutet angående nedläggningen för att vi är er framtid. Glöm inte ha tålamod för en demokratisk process rullar långsam.