Fler tar kraft från solen

Utvecklingen inom solenergi är stark i Sverige, hävdar Region Örebro län. Som ett led för att lyfta fram solelens fördelar arrangeras Soldagar under maj månad.

Priset på solelsanläggningar har i stort halverat den senaste treårsperioden. Payofftiden på en anläggning beräknas nu till mellan 12-15 år på en utrusning som håller i 25-30 år, enligt uppgifter från Region Örebros energirådgivare.

Det som håller tillbaka fler investeringar i solel är det fortsatt förhållandevis låga elpriset. I Örebro kommun finns sedan tidigare en ”solkarta” där fastighetsägare kan se förutsättningen för solel på den egna byggnaden.

,