Mer debatt om Risbergskas framtid

Två elever från SA12K:

”Hösten 2016 riskerar att bli en mörk framtid för Risbergska gymnasiet. Även samhällsprogrammet kan försvinna från denna skola, som övriga programmen, Estet, Barn & Fritid och nu Naturprogrammet. Beslutet, som kan komma att avgöra Risbergska gymnasiets och Riksgymnasiet för döva och hörselskadades framtid fastställs i juni månaden. Kan politikernas flyttbeslut leda till ett avslutat kapitel för Risbergska gymnasiets fantastiska historia?

Hösten 2014, flyttades Karolinska gymnasiet till Risbergska gymnasiet på grund av upprustning på Karolinska gymnasiet som behövdes fixa till bland annat stora akuta vattenskador. Det gjorde så att barn och fritidsprogrammet flyttades till Virginska gymnasiet och i samband med Karolinska gymnasiets flytt till Risbergska gymnasiet slogs Risbergska ester ihop med Karolinskas. Det var ett beslut som togs innan flyttningen ägde rum, att Risbergskas ester gick förlorade till Karolinska.

Risbergska gymnasiet är den skola i Örebro som minskar flest antal elever per år, man hade normalt runt 1400 elever men man tappade ungefär 500 elever i samband med Barn och Fritidsprogrammets flytt till Virginska gymnasiet. Man förlorar ytterligare 150 elever när Risbergskas ester flyttar till Karolinska gymnasiet. Vi riskerar att gå ner till ca 800 elever. Därför är vi oroliga, att Risbergska gymnasiet kan läggas ned i framtiden på grund av detta. Grundskoleelever ökar så platser till dem behövs just nu medan vuxenutbildningen behöver ha plats fram till år 2020. Den tänkta lösningen är att flytta dem till lokalerna som just nu tillhör Risbergska gymnasiet. Hela byggnaden tar ungefär 2400 människor så det blir en kortsiktig lösning för kommunen.

Man kan, till Risbergska gymnasiet, bara söka till samhällsvetenskapliga programmet samt till alla program för riksgymnasiet för döva och hörselskadade till hösten. Därför mister RGD/RGH:s elever, esteter, natur-elever, ekonomi-elever möjligheten att samarbeta med hörande klasser. Skolans samhällsvetenskapliga-program är det enda programmet som kommer att finnas till hösten och det är den största orsaken till att skolan kommer att läggas ned hösten 2016 och därmed flyttas hela RGD/RGH:sverksamhet.

Beslutet av nedläggningen kommer ske under juni månad. Om nedläggningen kommer att äga rum, vilket mycket tyder på just nu, kan Riksgymnasiet för döva och hörselskadades verksamhet tvingas att flytta till Virginska gymnasiet medan Risbergska gymnasiets hörande samhällselever skulle placeras i Rudbeck gymnasiet. Då vill vi sträva mot att hela gymnasiet, även RGD/RGH, ska flyttas till Rudbeck gymnasiet istället om vi inte får stanna här på Risbergska gymnasiet. Så RGD/RGH skulle kunna få möjligheten att fortsätta det fantastiska samarbetet man redan har med de andra klasserna med hörande elever.

Den bästa lösningen just nu blir att hela RGD/RGH verksamheten förutom estetprogrammet följer med Risbergska gymnasiets samhällselever till Rudbeck gymnasiet där man kan inleda och fortsätta det fantastiska samarbetet. Då kvarstår ett problem, nämligen RGD/RGH:s estetprogram, vart ska de ta vägen? Följa med till Karolinska gymnasiet med Risbergska gymnasiets hörande estetprogram? Vill ni att politikerna ska få igenom deras förslag och därmed besluta att lägga ned Risbergska gymnasiet och få dess fantastiska historia att nå sitt slut”.