Nej till tobak minskar cannabismissbruk

Att arbeta med förebyggande insatser mot tobaksrökning bland grundskoleelever minskar risken för cannabismissbruk. Det visar forskning vid Örebro universitet.

Rökningen ska minskas genom informationskampanjer om skaderisker. Tobakspreventiva arbetet handlar också om att lära ungdomar genomskåda marknadsföring och reklam. Ett annat viktigt inslag är att lära ungdomarna om hur det egna beteendet ibland påverkas av deras egen uppfattning om andras förväntningar, det så kallade majoritetsmissförståndet, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

– Vi låter också ungdomarna få testa olika situationer för att därigenom lära sig hantera frågor kring tobaksanvändning för att lättare kunna säga nej, säger forskaren Nikolaus Koutakis.