Damberg: Skönt att ”våren” är här

IMG_0004

Näringsminister Mikael Damberg var huvudtalare vid Socialdemokraternas 1 maj-firande på Stortorget i Örebro. Trots kalla vindar och regn välkomnade han våren i sitt tal. Med våren menade han i det här fallet att regeringen kan förverkliga den budget Socialdemokraterna gick till val på i höstas. En budget som då stoppades i riksdagen.

– Nu, efter sju månaders väntan, kan vi börja bocka av det vi vill genomföra, sa Mikael Damberg i sitt tal.

Det handlar om satsningar på jobb, bostadsbyggnation, skapa förutsättningar för fler nya företag. Han underströk vikten av satsningar på utbildning. Att lärarnas status höjs, vilket ska leda till att fler unga än idag söker sig till lärarutbildningar och läraryrken, enligt Damberg.

När det gäller bostadsbyggande pratade han om regeringens satsning på tre miljarder kronor. En tredubbling i investeringstakten jämfört med tidigare löften.

Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun och ordförande för S i Örebro län talade strax innan näringsministern. Hon fokuserade på vikten av att ha ett arbete att gå till. Om kommunernas ansvar att minska barnfattigdomen och samtidigt öka tryggheten för de unga. Lena Baastad sa att arbetslösheten sjunker i snabbare takt i Örebro jämfört med riket.