Människor och djur drabbas av samma våld

Våld i nära relationer medför ofta att även djur far illa. – Det finns kopplingar, men det är inte alltid lätt att bevisa, säger Åsa Heldemar, veterinär på Länsstyrelsen i Örebro.

Senare i veckan träffas olika myndigheter för att diskutera samverkan på det här området. Tanken är att snabbare upptäcka och förhindra att människor och djur far illa, menar Åsa Heldemar.

När hon och hennes kollegor tar om hand djur som misshandlats till döds, så finns risken att våld förekommer inom familjen. Från veterinärshåll vill de uppmärksamma polisen att om våld förekommer i en nära relation, kan djur fara illa, förtydligar hon.

Det finns även organisationer som kan ta om hand djur, när en kvinna måste lämna hemmet och få skydd mot en våldsam partner. Husdjur kan till exempel inte alltid följa med till kvinnohus eller liknande skyddade boenden.