Mp: ”Bästa tänkbara förutsättningar för sitt skolarbete”

Under måndagen var en grupp politiker från Örebro kommun på besök vid Risbergska Gymnasiet för att träffa lärare och elever efter beskedet att gymnasieskolan ska läggas ned och programmen flyttas. Särskilt Riksgymnasiet för döva och hörselskadade var ett viktigt fokus under mötet mellan politiker, elever och lärare.

Miljöpartiets kommunalråd Niclas Persson var en av politikerna som besökte skolan och vill noga framhålla att en flytt ska genomföras under förutsättning att riksgymnasiet för döva och hörselskadade står starkare efter flytten än idag.

Från Miljöpartiets sida är det viktigt att Riksgymnasiet för döva och hörselskadade får bättre förutsättningar och att utbildningen stärks jämfört med idag.

Bland annat behöver Örebro kommun stärka möjligheten för riksgymnasiet att erbjuda kurser och inriktningar inom naturprogrammet men även estetprogrammet eftersom det är en viktig nationell fråga att elever inom målgruppen har samma möjlighet som övriga gymnasieelever i sina val. Att kunna erbjuda alla program och ha hög kvalitet i utbildningen är centralt för att få förnyat uppdrag av regeringen att arrangera riksgymnasium för döva och hörselskadade.

En annan sak som därmed måste säkerställas är hörseltekniska åtgärder och lokalanpassningar vid en flytt till nya lokaler, en utmaning som Örebro kommun nu måste lösa på bästa sätt.

Lokalerna måste förstås vara väl anpassade för undervisningen och att ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för sitt skolarbete. Det är en grundförutsättning att vi hittar en väl godtagbar lösning för nya lokaler till riksgymnasiet enligt det vi kommit överens om mellan de politiska partierna.

Niclas Persson kommunalråd (MP)