Örebro är mötesplats för miljön

På tisdag inleds Miljömålsdagarna i Örebro. Konferensen handlar om omställningen av produktion och konsumtion för att de svenska miljömålen ska nås. Drygt 180 deltagare från hela landet träffas för att diskutera miljömålsarbetet.

– Miljömålsdagarna är den viktigaste mötesplatsen att dela erfarenheter på för oss som arbetar med miljömålen. I år är konferensen särskilt angelägen då den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen kommer visa hur arbetet går, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör, Naturvårdsverket.

– Arbetet med miljömålen går framåt, men vi uppnår totalt sett bara 2 av de 16 miljömålen. Den här konferensen är ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyte inom hela miljömålsområdet, säger Magnus Eklund, chef på avdelningen Miljö, Länsstyrelsen i Örebro.

 

,